top of page

   אסימוני משחק - ריצ'ארד (ריק) לבוי 

סרטון יוטיוב ובו הרצאה מפי ריצ'ארד לבוי, מחבר ספרים ומנחה העוסק בחינוך ילדים עם קשיי למידה מעל 40 שנה. בקטע הזה הוא מסביר על אנלוגיה שימושית שבעזרתה ניתן לעזור לכל ילד לפתח הערכה עצמית גבוהה ולהגביר באופן ניכר את הסיכוי שלו להצליח בלימודים ובחיים בכלל. מומלץ לכל הורה.

bottom of page