משולש הקשר בין צוותי חינוך - הורים - ילדים הוא חשוב ומשמעותי.

ליווי אישי, הדרכות והרצאות, הן לצוותי חינוך והן להורים, יכולים להקל ולעזור לגשר על הפער בין הגורמים השונים ולאפשר שיתוף פעולה למען מטרה משותפת - טובת הילד.

אופי הפעילות משתנה בהתאם למסגרת ולגילאי הילדים.